สมจ๊อด https://somjord.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-07-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-07-2008&group=3&gblog=6 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[(เรื่องสั้นเรื่องแรกของผม) โลกไซเบอร์… เธอคนนั้น... กับวันวุ่น ๆ ของผม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-07-2008&group=3&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-07-2008&group=3&gblog=6 Mon, 21 Jul 2008 2:04:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-04-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-04-2007&group=3&gblog=5 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[วันพิเศษกับคนพิเศษ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-04-2007&group=3&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-04-2007&group=3&gblog=5 Sat, 21 Apr 2007 9:55:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=13-06-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=13-06-2006&group=3&gblog=4 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[เศษเส้นฟาง ในรังน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=13-06-2006&group=3&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=13-06-2006&group=3&gblog=4 Tue, 13 Jun 2006 23:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=23-02-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=23-02-2006&group=3&gblog=3 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[Rhythmism คนคลั่งจังหวะ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=23-02-2006&group=3&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=23-02-2006&group=3&gblog=3 Thu, 23 Feb 2006 10:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=06-09-2005&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=06-09-2005&group=3&gblog=2 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่างหัวปาฏิหาริย์]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=06-09-2005&group=3&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=06-09-2005&group=3&gblog=2 Tue, 06 Sep 2005 0:34:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=03-08-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=03-08-2005&group=3&gblog=1 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[งานชิ้นแรกของเจ้าซาตานน้อย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=03-08-2005&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=03-08-2005&group=3&gblog=1 Wed, 03 Aug 2005 23:50:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=18-07-2007&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=18-07-2007&group=2&gblog=7 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[วันส้นตีน no.2 ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=18-07-2007&group=2&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=18-07-2007&group=2&gblog=7 Wed, 18 Jul 2007 1:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=30-07-2005&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=30-07-2005&group=2&gblog=6 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[จัดอันดับสุดยอด 10 คนเมาในโคตรถ่อย (ที่ข้าพเจ้ารู้จัก) ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=30-07-2005&group=2&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=30-07-2005&group=2&gblog=6 Sat, 30 Jul 2005 1:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-02-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-02-2006&group=2&gblog=5 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการเบาแผ่นดิน (ตอนที่ 1 บันทึกการเดินทาง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-02-2006&group=2&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-02-2006&group=2&gblog=5 Sat, 04 Feb 2006 22:12:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=4 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการเบาแผ่นดิน (ตอนที่ 3 แด่น้อง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=4 Sun, 05 Feb 2006 9:44:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=3 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิบัติการเบาแผ่นดิน (ตอนที่ 2 สร้างเสาธง)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-02-2006&group=2&gblog=3 Sun, 05 Feb 2006 4:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-09-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-09-2005&group=2&gblog=2 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามหา "โจ๊ยคุง" สุดขอบฟ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-09-2005&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-09-2005&group=2&gblog=2 Fri, 02 Sep 2005 1:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-09-2005&group=2&gblog=1 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[วันส้นตีน (จริง ๆ)]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-09-2005&group=2&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=21-09-2005&group=2&gblog=1 Wed, 21 Sep 2005 1:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[Evolution]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=01-10-2007&group=1&gblog=7 Mon, 01 Oct 2007 23:36:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=15-04-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=15-04-2007&group=1&gblog=6 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[เธอจะรู้สึกอะไรไหม หากใครคนนี้ไม่ออนไลน์อีกต่อไป]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=15-04-2007&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=15-04-2007&group=1&gblog=6 Sun, 15 Apr 2007 22:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-06-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-06-2005&group=1&gblog=5 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ แลกของขวัญ ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-06-2005&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=02-06-2005&group=1&gblog=5 Thu, 02 Jun 2005 17:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-08-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-08-2005&group=1&gblog=4 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[การบ้านของฉันวันนี้]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-08-2005&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=04-08-2005&group=1&gblog=4 Thu, 04 Aug 2005 19:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=25-02-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=25-02-2007&group=1&gblog=3 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[16 ข้อย่อย การดำเนินชีวิตของข้าพเจ้า]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=25-02-2007&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=25-02-2007&group=1&gblog=3 Sun, 25 Feb 2007 11:36:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-06-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-06-2005&group=1&gblog=2 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[ความรักของไม้หลักปักขี้เลน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-06-2005&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=05-06-2005&group=1&gblog=2 Sun, 05 Jun 2005 13:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=14-05-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=14-05-2006&group=1&gblog=1 https://somjord.bloggang.com/rss <![CDATA[คำลวงของฟ้าหลังฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=14-05-2006&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somjord&month=14-05-2006&group=1&gblog=1 Sun, 14 May 2006 1:37:46 +0700